Functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala

In Monitorul Oficial nr. 759 din 20 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 2668/2014 al ministrului Culturii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala.

In cadrul Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala se arata:

Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala, denumit in continuare Institutul, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, cu activitate in domeniul cercetarii in cultura, al formarii profesionale, al managementului cultural si al dezvoltarii institutionale, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii.

Institutul se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, cu dispozitiile legale si prevederile metodologice incidente din domeniul cercetarii, formarii profesionale si al culturii, precum si cu prevederile prezentului regulament.

Institutul are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor, proiectelor, actiunilor proprii, in acord cu strategia Ministerului Culturii.

Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.

Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei, alaturi de indicarea sediului, sigla institutiei, precum si denumirea autoritatii publice centrale in a carei subordine functioneaza.

In subordinea Institutului functioneaza doua filiale cu personalitate juridica, cu sediul in comuna Repedea, judetul Maramures, respectiv in municipiul Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti.

Activitatea Institutului este finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Obiective. Atributii

Obiectivele de activitate ale Institutului sunt:

  • indeplinirea strategiei Ministerului Culturii in domeniile cercetarii, formarii profesionale continue, educatiei permanente si managementului cultural;
  • realizarea activitatilor specifice formarii profesionale continue, educatiei permanente si managementului in domeniul culturii, in beneficiul institutiilor publice de cultura, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural si al persoanelor fizice, prin elaborarea si implementarea de programe si proiecte;
  •  elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice din sectorul cultural.

Patrimoniul

Patrimoniul Institutului este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in domeniul public sau privat al statului, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si asupra bunurilor aflate in proprietatea sa.
Patrimoniul Institutului poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, sponsorizari, precum si prin preluarea in custodie sau transfer, cu acordul partilor, de obiecte, materiale si alte bunuri din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept privat ori persoane fizice din tara sau strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Personalul si conducerea

Functionarea Institutului se asigura in principal prin activitatea personalului de specialitate si administrativ angajat in baza unui contract individual de munca.
Numarul de posturi ale Institutului este 36.
Structura organizatorica a Institutului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
Salarizarea personalului angajat al Institutului se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
Incadrarea personalului se face conform dispozitiilor in vigoare privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatea Institutului este organizata si se desfasoara pe baza de programe si proiecte, conform Planului de management aprobat.

sursa: juristpedia.ro

Ministerul culturii

Ministerul culturii

Post Stats
  • 526 words
  • 4217 characters
  • 171 s reading time
  • 263 s speaking time
Link to this post:

<a href="https://www.mediatarget.ro/comunicate-de-presa/functionarea-institutului-national-pentru-cercetare-si-formare-culturala/">Functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala</a>

Summary
Article Name
Functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala
Description
Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala, denumit in continuare Institutul, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, cu activitate in domeniul cercetarii in cultura, al formarii profesionale, al managementului cultural si al dezvoltarii institutionale, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii.
Author

One Response

  1. mobila arad 29/01/2015

Lasa un raspuns

%d bloggers like this: