Vă rugăm să citiţi aceşti “Termeni de Utilizare” cu atenţie înainte de utilizarea acestui site. Prin accesarea şi utilizarea acestui site, vă exprimaţi acordul expres pentru respectarea acestor “Termeni de Utilizare”. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre “Termenii de Utilizare” de mai jos, nu utilizaţi acest site. MediaTarget™ – Advertising (denumită în cele ce urmează “MediaTarget™ – Advertising”) îşi rezervă dreptul exclusiv şi unilateral de a schimba, modifica sau actualiza în orice altă modalitate aceşti “Termeni de Utilizare” în orice moment. Orice modificări ale acestor “Termeni de Utilizare” care ar putea aduce atingere drepturilor dumneavoastră vă va fi notificată pe pagina de start a site-ului în prima săptămână după efectuarea modificării şi va fi notificată prin e-mail tuturor celor care şi-au înregistrat adresele de e-mail la MediaTarget™ – Advertising. In plus faţă de notificarea noastră transmisă cu privire la asemenea modificări, vă încurajăm să recitiţi aceşti “Termeni de Utilizare” în mod regulat, astfel încât să luaţi cunoştinţă de sfera lor de aplicare şi de orice modificări care ar fi putut fi operate. Prin utilizarea acestui serviciu după ce am postat notificarea referitoare la asemenea schimbări, modificări sau actualizări, vă exprimaţi acordul de a vă supune termenilor modificaţi. MediaTarget™ – Advertising păstrează dreptul de a refuza accesul oricărei persoane cu privire la care consideră că a încălcat oricare din aceşti “Termeni de Utilizare”.

MĂRCI, DREPTURI DE AUTOR ŞI LIMITĂRI

Acest site este controlat şi operat de MediaTarget™ – Advertising din Romania. Toate materialele de pe acest site, incluzând, fără a se limita la, texte, imagini, ilustraţii, clipuri audio şi clipuri video, sunt protejate prin drepturi de autor, mărci şi alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute şi controlate de MediaTarget™ – Advertising sau de alte părţi care şi-au licenţiat materialele către MediaTarget™ – Advertising. Materialele de pe mediatarget.ro sau de pe orice alt site web deţinut, operat, licenţiat sau controlat de către MediaTarget™ – Advertising vă sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal şi ne-comercial. Asemenea materiale nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, transmise sau distribuite în orice modalitate, inclusiv prin e-mail sau alte mijloace electronice. Modificarea materialelor, utilizarea materialelor pe orice alt site web sau reţea de calculatoare, sau utilizarea materialelor pentru orice alte scopuri în afara celor personale şi ne-comerciale, fără consimţământul prealabil scris al proprietarului, reprezintă încălcări ale drepturilor de autor, ale drepturilor asupra mărcilor sau ale altor drepturi exclusive şi sunt interzise.
LINK-URI

Acest site poate conţine link-uri către alte site-uri web (denumite în cele ce urmează “Site-uri partenere”). Site-urile legate sunt prezente exclusive pentru uzul dumneavoastră şi le puteţi accesa pe riscul dumneavoastră. .

MediaTarget™ – Advertising nu este răspunzător pentru conţinutul Site-urilor legate, indiferent dacă MediaTarget™ – Advertising este afiliată la sponsori ai site-urilor sau nu.

MATERIALE TRANSMISE

Orice e-mailuri, note, mesaje/planşe (billboard), idei, sugestii, concepte şi alte materiale transmise vor deveni proprietatea MediaTarget™ – Advertising la nivel national. MediaTarget™ – Advertising va fi îndreptăţită, cu respectarea politicii noastre referitoare la protecţia datelor private, să utilizeze materialele sau oricare dintre elementele lor pentru orice fel de utilizare, fără nici o limitare, inclusiv prin orice mijloc, indiferent dacă este cunoscut la acest moment sau inventat în viitor. Atunci când dumneavoastră personal sau orice altă persoană în numele dumneavoastră transmite materiale către site-ul web al MediaTarget™ – Advertising, vă exprimaţi acordul ca MediaTarget™ – Advertising să aibă dreptul de a publica sau de a utiliza materialul sau oricare din elementele sale în orice altă modalitate, pentru orice tip de utilizare, inclusiv pentru scopuri de promovare şi de publicitate, cu respectarea politicii MediaTarget™ – Advertising referitoare la protecţia datelor private.

Prin utilizarea site-ului web al MediaTarget™ – Advertising, vă exprimaţi acordul că nu veţi transmite sau publica în orice altă modalitate orice conţinut care: (a) calomniază, insultă, încalcă viaţa privată a unor terţe persoane, sau este obscee, pornografic, abuziv sau ameninţător; (b) încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept aparţinând oricărei entităţi sau persoane, inclusiv, fără a fi limitat la, încălcarea drepturilor de autor sau a drepturilor la marcă ale oricărei persoane; (c) încalcă orice lege; (d) promovează o activitate ilegală; (e) face publicitate sau solicită în orice altă modalitate fonduri sau reprezintă o solicitare de bunuri sau servicii.

Vă exprimaţi consimţământul de a despăgubi MediaTarget™ – Advertising sau pe orice funcţionar, director, angajat, agent distribuitor şi afiliat al său pentru orice şi oricare din cererile şi solicitările terţilor, răspunderea faţă de terţi, costuri şi cheltuieli, incluzând cheltuieli legale rezonabile, rezultând din încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre acordurile, obligaţiile şi garanţiile de mai sus.

LIMITAREA GARANŢIILOR ŞI RĂSPUNDEREA

Materialele de pe site-ul web al MediaTarget™ – Advertising sunt furnizate “ca atare” şi fără nici o garanţie în ce priveşte prestarea serviciului de site web. Nici MediaTarget™ – Advertising, nici entităţile afiliate sau legate de MediaTarget™ – Advertising, nici oricare din persoanele implicate în creaţia, producţia şi distribuţia site-ului web MediaTarget™ – Advertising nu garantează că funcţiile conţinute în materiale nu vor avea întreruperi sau erori, că defecţiunile vor fi corectate sau că MediaTarget™ – Advertising sau serverul care le pune la dispoziţie nu au viruşi sau alte componente dăunătoare. Materialul pe care îl citiţi pe site-ul web al MediaTarget™ – Advertising este furnizat exclusiv în scopuri de divertisment şi de promovare. MediaTarget™ – Advertising nu garantează şi nu face nici un fel de declaraţii cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor de pe site-ul web al MediaTarget™ – Advertising, în ce priveşte corectitudinea sau acurateţea acestora, încrederea în ele sau alte aspecte.

Vă exprimaţi în mod expres consimţământul că nici MediaTarget™ – Advertising, nici entităţile afiliate sau legate de MediaTarget™ – Advertising, nici oricare dintre angajaţii sau agenţii acestora şi nici o altă persoană sau entitate implicată în creaţia, producţia sau distribuţia site-ului web al MediaTarget™ – Advertising nu este răspunzătoare sub nici o formă, faţă de nici o persoană sau entitate, pentru nici o pierdere sau prejudiciu, de orice natură, rezultând din utilizarea acestui site sau a oricărui alt site web MediaTarget™ – Advertising, cu excepţia cazului în care din neglijenţa MediaTarget™ – Advertising rezultă moartea sau vătămarea corporală. Cu titlu de exemplu şi fără a limita termenii generali de mai sus, MediaTarget™ – Advertising şi persoanele sau entităţile legate de acesta nu vor fi răspunzătoare pentru nici o cerere sau prejudiciu rezultând din omisiune de executare, eroare, omisiune, întrerupere, ştergere, defectare, întârziere în operare, virus de computer, furt, distrugere, acces neautorizat sau bazare pe sau utilizare de date, informaţii, opinii sau alte materiale ce apar pe acest site. Dumneavoastră luaţi la cunoştinţă şi vă exprimaţi acordul în mod expres că MediaTarget™ – Advertising nu este răspunzătoare pentru nici o activitate defăimătoare, insultătoare sau ilegală a abonaţilor sau a terţilor.

PROBLEME DE JURISDICŢIE

Cu excepţia cazului în care se prevede contrariul, materialele de pe site-ul web al MediaTarget™ – Advertising sunt prezentate exclusiv în scopuri de divertisment şi de promovare a programelor şi a altor produse disponibile în Romania. Acest site este controlat şi operat de MediaTarget™ – Advertising din birourile sale de la Bucuresti. MediaTarget™ – Advertising nu presupune în nici un fel că materialul de pe site-ul web al MediaTarget™ – Advertising este potrivit sau disponibil pentru utilizare în alte locaţii. Cei care aleg să acceseze acest site dintr-o altă locaţie fac acest lucru la iniţiativa proprie şi sunt răspunzători pentru respectarea legislaţiei locale, dacă şi în măsura în care legislaţia locală este aplicabilă.

Aceşti “Termeni de Utilizare” vor fi administrati de legislaţia Romaniei, şi vor fi interpretaţi şi puşi în aplicare conform acestei legislaţii. Orice acţiune iniţiată de dumneavoastră, de orice terţ sau de MediaTarget™ – Advertising pentru punerea în aplicare a acestor «Termeni de Utilizare» sau în legătură cu orice materiale legate de acest site va fi de competenţa exclusivă a instanţelor din Romania. În cazul în care orice prevedere a prezentului contract va fi nelegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci acea prevedere va fi considerată ca inexistentă în acest contract şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricărei alte prevederi. Aceasta reprezintă întreaga înţelegere a părţilor cu privire la aspectele conţinute în acest acord şi nu va putea fi modificat decât în scris, sub semnătura MediaTarget™ – Advertising.
© 2011 MediaTarget™ – Advertising.